בית רימון – מתנ"ס יקנעם
 
"מרכז קהילתי בית רימון בשכונת נוף לכרמל מיועד לשמש את תושבי השכונה, העיר והקהילה בגילאים השונים. המרכז הינו בית קשוב לצורכי התושב והקהילה, הפועל תוך התחדשות ומאפשר לכל חבר בקהילה להיות מעורב, משפיע ולהרגיש משמעותי ושייך. המרכז הקהילתי יפעל בשיתוף תושבים לקידום ערבות הדדית, מעורבות, יזמות ומצוינות מתוך פתיחות, נגישות ויצירה. מרכז הקהילתי בית רימון יוביל את תחומי הפנאי עבור תושבי השכונה תוך פיתוח שותפויות עם ובין ישובים וגורמים נוספים בקהילה. בבית רימון יוצע מגוון של פעילויות מהנות, מקצועיות, איכותיות, חינוכיות ומונגשות, זאת לשם מיצוי אישי וקבוצתי, למען חיזוק הזהות הקהילתית ותחושת השייכות ברמת השכונה והעיר לצד מעורבות בחברה הישראלית."
 

מוזמנים לשתף: