הדרכת צוותים ואנשי מקצוע

בעיני, מטפל חייב לעבור הדרכה מקיפה ומקצועית בסטנדרטים המחמירים ביותר,

מכיוון שתפקידו להיכנס אל "קודש הקודשים" ולהתעסק בנפש האדם שהיא מורכבת ופגיעה גם יחד. יש לזכור, שאנשים מגיעים לטיפול בזוגיות שלהם, במצבם המשפחתי או האישי על מנת לעבד תהליכים שיש בהם סבל, כאב ולא מעט מורכבות.

המטפל הוא "הכלי"

"האחר המשמעותי" המטפל- עימו יעברו המטופלים דרך ומסע בתהליך משמעותי ביותר. ולכן, הוא חייב לקבל הדרכה (סופרוויזן) על מנת להכשיר את עצמו כל הזמן ולהפוך ל"כלי" אפקטיבי למטופל, וכן כדי להעצים את ההתפתחות האישית והמקצועית שלו כמטפל.

תהליך המודעות והזהות של המטפל מתפתח לאורך השנים. ההדרכה הינה תהליך של למידה, העצמה ובקרה ויש לה חשיבות מקצועית, אישית, אתית ומשפטית. בנוסף, היא מספקת מקור לביטחון, לתמיכה ולליווי משמעותי למודרך.

הנושאים העולים בהדרכה רבים וחשובים. הם סבים סביב דילמות מחדר הטיפולים, מידע וידע תיאורטי, טכניקות, אסטרטגיות התערבות, הבחנות בין האני האישי למקצועי, התהליך המקביל, הזדהות והזדהות השלכתית, יחסי ההדרכה ועוד.

לאורך השנים זכיתי להיות מודרכת על ידי טובי המדריכים ואני מוקירה ומעריכה את הדרך ואת תהליך ההתפתחות האישי והמקצועי שעברתי עימם: ד"ר משה אלמגור, ד"ר רותי לירון, יהודית גרינבויים, ד"ר רובי פרידמן, ד"ר מייק טיפליץ.

כמדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי

אני מדריכה סטודנטים, אנשי מקצוע, צוותים ומנהלי ארגונים. מברכת ונפעמת בכל פעם מחדש על ההזדמנות שניתנת לי ללמד, להדריך ולהיות חלק מתהליך העצמה וגדילה של מודרכי וכן ללוות ולראות אותם מתפתחים אישית ומקצועית. 

מוזמנים לשתף: