מתנה או עונש ? מחשבות מימי הקורונה

החוסן שלנו כבני אדם נבחן בעיקר ביכולת הגמישות וההסתגלות שלנו למצבים משתנים.
"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה ארז", כך כבר אמרו חכמינו.

על תשוקה ואהבה

רבות נכתב על אהבה ותשוקה, קצרה היריעה מלהכיל שתי מילים אלו
שהמשמעות שמסתתרת אחריהן כל-כך גדולה ורחבה.
אנסה להבהיר את ההבדל ביניהן וכן את הבלבול שלנו ביחס אליהן.

על תום הילדות וכוח החיים

חדר הטיפולים הוא מקום מרתק, אנשים, זוגות, עולמם הפנימי זהו מקום מופלא. אני יושבת ומקשיבה, מנסה להבין את המילים שמספרות הלך רוח, מחשבה ותפיסת עולם שנבנתה על בסיס אירועי- חיים

אנשים מעניינים ומסקרנים אותי

אנשים מעניינים ומסקרנים אותי כך היה תמיד, שנים שאני צופה ומתבוננת על עמדות, בחירות, משברים, מערכות
לפני שלושה עשורים, כשהתחלתי ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, הבנתי את העוצמה וההשפעה של הטיפול על איכות החיים שלנו

זוגיות, מורכבות והשקטה

היא פונה אלי ומבקשת להגיע לטיפול זוגי, אישה יפה, נבונה. מלאת חן ונשיות, אני מבחינה בעייפות ובלאות שאוחזת בה כשהיא מספרת על היחסים ביניהם

שפע שפע

שפע, עולם של שפע אנו חיים. שפע של גירויים, חומרים, אנשים, חלופות, מהירויות, חפצים, מראות. ושפע לעיתים משחית את המידות. מביא לשעמום ולחיפוש, למלא "בורות" רגשיים באופן מידי